Theaterschool en Podium voor kinderen en Jongeren

Voorwaarden

De Jeugd Theaterkamer streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen.

Voorwaarden met betrekking tot cursussen Van De Jeugd Theaterkamer

Onderstaande voorwaarden gelden in 2014/2015, tenzij er uitdrukkelijk andere voorwaarden worden vermeld bij inschrijving of individueel afgesproken per cursist!

De Jeugd Theaterkamer streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen. In enkele gevallen is het noodzakelijk of mogelijk af te wijken van enkele van de voorwaarden. Dit wordt per individu of per groep bekeken. Deze afwijkende voorwaarden gelden dan boven onderstaande algemene voorwaarden

1. De Cursusduur

Tenzij anders vermeld bestaat de reguliere cursus uit het aantal aangegeven bijeenkomsten.

Afwezigheid van de cursist in één van de cursusweken is voor eigen rekening

2. Samenstelling groepen:

Cursussen starten alleen bij minimaal 8 deelnemers (maximaal 15), tenzij anders wordt vermeld.

De cursussen van De Jeugd Theaterkamer zijn bedoeld voor iedereen vanaf 4 jaar tot en met 19 jaar.

3. Inschrijvingen en financien Op de bevestigings-email staat altijd vermeld wat de voorwaarden bij cancelen zijn. Deze zijn altijd bindend.

in het algemeen kunt u uw inschrijving tot een maand - tenzij in de bevestiging anders wordt vermeld - voor aanvang kosteloos annuleren.

Indien uw plek wordt ingenomen door een ander van de evt wachtlijst bent u niets verschuldigd.

Uw deelname is pas definitief als het cursusbedrag op de rekening van De Jeugd Theaterkamer is bijgeschreven.Uw inschrijving en dus uw betalingsverplichting is definitief na bevestiging.

Echter, inschrijven en daarna niets laten horen ontslaat u niet van uw betalingsverplichting!

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op

ING 460 81 76 t.n.v. Janneke Albers , Art in Progress Amsterdam ovv de naam van de cursus

Als een onderdeel niet doorgaat vanuit De Jeugd Theaterkamer (bv vanwege te weinig inschrijvingen) dan wordt het bedrag van dit onderdeel gerestitueerd .

4) Afzeggen en te laat komen

Als u zich definitief inschrijft committeert u zich aan het aantal lessen dat de cursus bevat. Meer dan één keer afzeggen is onwenselijk en verstoort de opbouw van de cursus. Tevens wordt te laat komen als zeer storend ervaren. De Theaterkamer behoudt zich het recht voor deelnemers die zich hier niet aan houden, uiteindelijk te weren uit de cursus.

Afzegging of te laat meldingen dienen altijd ruim van te voren worden gedaan, mondeling, per mail of telefonisch.

Indien een cursist onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden de cursus niet kan starten of afmaken dan wordt het cursusgeld in principe niet gerestitueerd. In sommige omstandigheden kan De Jeugd Theaterkamer besluiten tot maximaal de helft van het bedrag te restitueren. In de meeste gevallen zal De Jeugd Theaterkamer de cursist de mogelijkheid bieden voor een passend bedrag deel te nemen aan een volgende cursus, weekend of toneeldag. Dit is echter geen verplichting voor De Jeugd Theaterkamer.

5. Wat gebeurt er als De Jeugd Theaterkamer niet aan haar verplichtingen voldoet/ kan voldoen? Als de docent onverhoopt ziek wordt of bij familie omstandigheden: Het is mogelijk dat De Jeugd Theaterkamer een vervangende docent inzet. - Als de docent langer dan één week ziek is: wordt eerst de mogelijkheid van vervanging overwogen. Of: er wordt per groep vervangende lessen afgesproken op een later tijdstip. Dit kunnen ook (weekend) dagen zijn.

De Jeugd Theaterkamer zal eerst op groepsniveau tot oplossing trachten te komen en als dit niet mogelijk is individuele afspraken maken. De Jeugd Theaterkamer verplicht zich aan restitutie van cursusgeld (van gecancelde lessen) als alle andere opties geen oplossing bieden.

Restitutie wordt per individu afgesproken.

De Jeugd Theaterkamer zal altijd zorgdragen voor een goede afwikkeling van alle afgesproken cursusuren.

De Jeugd Theaterkamer staat onder de handelsnaam Art in Progress

ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 34339679

 

Voorwaarden
De Jeugd Theaterkamer
Janneke Albers
Tel: 06 413 98 630
Lobo Braakensiekstraat 50
1065 HN Amsterdam
jannekealbers71@gmail.com

Je aanmelding is ontvangen, check je e-mail nu.

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Voorstellingen, workshops en nieuwtjes in je mailbox.

De Jeugd Theaterkamer © 2014. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag de voorwaarden
Ehio Media content marketing